Kun olet anomassa kennelnimeä, tarvitset siihen rotujärjestön lausunnon. Kennelliiton ohjeistukseen kennelnimen anomisesta voit perehtyä seuraavasta linkistä: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelnimet
 

Kun pyydät puoltoa Springerspanielit ryltä toimi seuraavasti:
 
1. Lähetä 
- vapaamuotoinen lyhyt esittely itsestäsi ja koiristasi Springerspanielit ry:n sihteerille. Lomake tekstin alla
- selvitys jäsenyydestä rotujärjestöön esim liittymisvuosi.
 
Jos anot kennelnimeä sähköisesti omakoiran kautta, niin lähetä alla olevalla lomakkeella vapaamuotoinen esittely itsestäsi yhdistyksen sihteerille.
 
2. Springerspanielit ry:n hallitus käsittelee asian kokouksessaan ja lähettää anomuksesi lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon mahdollisimman pian.

Suomen Kennelliitto edellyttää kennelnimianomuksen liitteeksi puoltoa rotujärjestöltä. Tämä on lomake, jolla Springerspanielit ry:n puoltoa anotaan.